Fotogaléria

Budíček pre všetkých ospalých vodičov

8. mája 2011 - Ford dáva motoristom v Európe budíček prostredníctvom novej bezpečnostnej technológie na kontrolu pozornosti vodiča. Palubná kamera sníma značenie jazdných pruhov a predvída, kde sa má vozidlo vo vzťahu k nemu nachádzať. Systém kontroly pozornosti vodiča rozpoznáva nepravidelnú jazdu a aktivuje zvukové a vizuálne výstrahy, ktoré sa zintenzívňujú, ak vodič nereaguje.

Vzhľadom na tisícky nehôd každoročne spôsobovaných unavenými vodičmi, ktorí zaspia za volantom, sa môže nový bezpečnostný systém kontroly pozornosti vodiča spoločnosti Ford osvedčiť ako skutočný záchranca životov. Systém kontroly pozornosti vodiča s využitím vyspelej technológie a sofistikovaných algoritmov analyzuje správanie vodiča a aktivuje výstrahu, ak vodič vykazuje náznaky ospalosti alebo nepravidelného riadenia vozidla. „Únava vodiča je vážny problém, ktorý môže postihnúť kohokoľvek,“ hovorí konštruktérka spoločnosti Ford Margareta Nieh, ktorá spolupracovala na vývoji systému kontroly pozornosti vodiča a je odborníčkou na správanie vodiča pri ospalosti. „Keď sú vodiči ospalí, v dôsledku straty koncentrácie majú sklon vybáčať z jazdného pruhu a následne robiť prudké nápravné pohyby volantom. Náš systém kontroly pozornosti vodiča identifikuje tieto nepravidelné jazdné pohyby na základe rozpoznávania vybáčania vozidla.“

Systém kontroly pozornosti vodiča pozostáva z malej, dopredu nasmerovanej kamery, ktorá je pripojená k palubnému počítaču. Táto kamera je upevnená na zadnej časti spätného zrkadla a nakonfigurovaná na snímanie značenia jazdných pruhov po oboch stranách vozidla. Keď je vozidlo v pohybe, počítač sleduje cestu pred ním a predvída, kde sa má vozidlo vo vzťahu k značeniu jazdných pruhov nachádzať. Následne určí, aká je pozícia vozidla v skutočnosti, a v prípade výrazného rozdielu sa aktivuje výstraha. „Keď je vodič unavený, jeho sústredenosť postupne klesá a vozidlo začne vybáčať z jednej strany na druhú,“ objasňuje pani Nieh. „Softvér túto zmenu v správaní vozidla rozpozná a aktivuje dvojstupňový proces výstrah.“ Najskôr sa na bloku prístrojov objaví mierna výstraha v podobe textového hlásenia, ktorá zostane zobrazená na 10 sekúnd a sprevádza ju zvuková signalizácia. Ak ospalé správanie vodiča pokračuje, na bloku prístrojov sa objaví silná výstraha, ktorú musí vodič potvrdiť stlačením tlačidla OK. „Ak vodič silnú výstrahu nepotvrdí, systém bude možné vynulovať len zastavením vozidla a otvorením dverí vodiča,“ pokračuje pani Nieh. „Pre systém to znamená, že sa unavený vodič mohol vymeniť s iným vodičom alebo si oddýchol a môže pokračovať v jazde.“

Kamera systému kontroly pozornosti vodiča je síce nakonfigurovaná na snímanie značenia jazdných pruhov po oboch stranách cesty, funguje však aj vtedy, keď rozpozná značenie len na jednej strane. Systém je možné vypnúť na bloku prístrojov. „Táto technológia je veľmi inteligentná,“ dodáva pani Nieh. „Je naprogramovaná na rozpoznávanie úmyselných zmien jazdného pruhu a výstraha sa neaktivuje napríklad vtedy, keď predbiehate.“ Systém kontroly pozornosti vodiča je teraz k dispozícii pre úplne nový Ford Focus a Ford Mondeo, ako aj modely S-MAX a Galaxy. A keďže každú piatu vážnu dopravnú nehodu spôsobia vodiči, ktorí zaspia za volantom, predstavuje tento systém inteligentnú technológiu, ktorá môže byť prospešná pre ktoréhokoľvek vodiča. Ako hovorí pani Nieh: „Toto môže byť ten najdôležitejší budíček vo vašom živote!“

Najpravdepodobnejšie situácie pre nehody súvisiace so spánkom: na dlhých jazdách po monotónnych cestách, napríklad diaľniciach, medzi druhou a šiestou hodinou ráno, medzi druhou a štvrtou hodinou poobede (najmä po jedle alebo vypití čo aj len jedného alkoholického nápoja), po kratšom spánku ako obvykle, po pití alkoholu, pri užívaní liekov spôsobujúcich ospalosť, počas jazdy domov po nočnej zmene. Pozrite si video ako celý systém funguje.