Fotogaléria

Správa o indexe udržateľných výrobkoch

23. augusta 2007 – Ako prvý v automobilovom priemysle, Ford of Europe dnes zverejnil správu o svojom priekopníckom Indexe udržateľných výrobkov PSI (Product Sustainability Index). Fordov PSI je najkomplexnejší spôsob hodnotenia environmentálnych, sociálnych a ekonomických vplyvov vozidiel, ktorý zohľadňuje predchádzajúci stupeň ich rozvoja. 38-stranová správa ponúka náhľad do detailných princípov, kritérií a prístupov použitých v PSI. Tiež ukazuje, že všetky tri typy – navrhnuté  v súlade s PSI -  nové Mondeo, S-MAX a Galaxy – prinášajú v porovnaní s predchádzajúcim typom zlepšené udržateľné výsledky vo všetkých troch kľúčových oblastiach: environmentálnej, sociálnej a ekonomickej.

„Ford sa zaviazal pokračovať v zvyšovaní udržateľnosti mobility. Rozsah výzvy znamená, že nestačí predstaviť dva alebo tri environmentálne produkty a vzdať to. Fordov PSI ukazuje ako môže byť udržateľnosť začlenená do hlavného produktového rozvoja, aby z toho profitovali zákazníci aj životné prostredie. A ukazuje ako zaviazaní a seriózni sme pri preberaní vedúcej roly v automobilovom priemysle v nastoľovaní týchto otázok“, povedal John Fleming, prezident a CEO, Ford of Europe. „Je to inovatívna kombinácia komplexnej škály kritérií udržateľnosti a ich začlenenia do nášho procesu rozvoja produktov, ktorý robí Fordov PSI výnimočným“, dodal.

Fordov PSI sleduje osem atribútov produktu identifikovaných ako kľúčové prvky udržateľnosti vozidla. Patria sem ukazovatele globálneho otepľovania (CO2), kvality ovzdušia (ostatné emisie), opakované použitie materiálov (recyklácia a obnoviteľné materiály), výber materiálov (vrátane certifikátu TÜV za alergicky testovaný interiér), vplyv hluku zvonka (hluk premávky), bezpečnosť cestujúcich a chodcov, mobilita (kapacita priestoru pre cestujúcich a batožinového priestoru v pomere k veľkosti vozidla) a náklady kupujúceho (celkové náklady zákazníka počas prvých troch rokov). Nezávislé hodnotenie Fordovho PSI vedené odborníkmi udržateľnosti a znalosti životného cyklu, profesorom Dr David Hunkeler (Universities of Vanderbilt in Nashville, USA and Lausanne, Switzerland) a profesorom Dr Walter Kloepffer (University of Mainz, Germany), sa zhodli, že to bola iniciatíva, ktorá smeruje k poskytovaniu celkového zhodnotenia udržateľnosti a tiež je v zhode s ISO 14040, medzinárodným štandardom hodnotenia životného cyklu.

PSI poskytuje základy na trvalé hodnotenie a zlepšovanie udržateľnosti pre nové generácie vozidiel. Preto nový Ford Mondeo, S-MAX a Galaxy ukazujú lepšie výsledky  PSI ako ich predchodcovia. Ako príklad môže poslúžiť, že v týchto troch typoch bolo použitých viac recyklovaných a obnoviteľných materiálov, bola zlepšená bezpečnosť, a takisto sa znížili emisie a náklady majiteľa na vozidlo. Všetky tri typy boli tiež ocenené etiketou schválenia za svoj antialergický interiér od nezávislej spoločnosti TÜV Rhineland group, čím sa vydali v šľapajach  typov Ford Ka, Ford Focus a Ford C-MAX. Aby mohla spoločnosť získať takéto ocenenie , odborníci z TÜV musia  potvrdiť, že materiály použité v interiéri boli vybrané tak, aby redukovali riziko alergických reakcií na najnižšiu možnú úroveň. Spoločnosť Ford je prvým výrobcom ponúkajúcim vozidlá, ktoré tento certifikát získali a plánuje takto certifikovať aj svoje ďalšie typy.

PSI je výsledkom práce, ktorá začala začiatkom 90-tych rokov. Ford sa stal prvou automobilovou spoločnosťou, ktorá vydala globálnu smernicu Design-for-Recycling v roku 1993 pre svojich technikov a dodávateľov. Táto sa časom vyvinula na širší koncept,  Design-for-Environment, ale i toto sa dá označiť len ako medzi krok, keďže spoločenský koncept udržateľnosti prerástol pôvodne čisto environmentálne otázky.  Potreba riadiaceho nástroja pre Design-for-Sustainability vyústila do PSI ako najnovšieho a najkomplexnejšieho stupňa v celkovom vývoji dizajnérskych nástrojov vozidiel Ford.