Fotogaléria

Kolín vyrobil už 2 milióny vozidiel

2. augusta 2007 – Dnes bol v továrni Cologne-Niehl dosiahnutý ďalší míľnik, keď výrobnú linku opustilo dvojmiliónte vozidlo série Fiesta/Fusion. Dva milióny vozidiel, míľnik, ktorý nasleduje rekordný objem výroby v rokoch 2005 a 2006. 90 % produkcie sa exportuje do 52 krajín celého sveta. Denná kapacita výroby je teraz 1 950 vozidiel Fiesta a Fusion. Dvojmiliónte vozidlo bol červený Ford Fiesta ST, určený pre zákazníka z Veľkej Británie. Okolo 74 % zo spomínaných 2 miliónov vyrobených vozidiel je Fiesta.

Dnes je výrobný automobilový závod v Kolíne nad Rýnom považovaný za jeden z najefektívnejších spomedzi Európskeho automobilového priemyslu. Napríklad  v roku 2006 získal za efektivitu výrobného procesu v automobilovom priemysle ocenenie „Automotive Lean Production Award 2006“, medzinárodné vyznamenanie udelené po prvýkrát v decembri toho roka. Rok 2006 znamenal pre továreň v Kolíne nad Rýnom rekord v produkcii vozidiel ako reakcia na vysoký dopyt po Ford Fiesta a Fusion z celého sveta. V tom roku opustilo výrobnú linku 412 688 vozidiel. Tým továreň prekročila svoj rekord z roku 2005, kedy vyrobila 403 000 vozidiel. Takmer 90 % výroby z tejto továrne ide na vývoz do 52 krajín. Päť najväčších trhov pre vyrobené vozidlá sú Veľká Británia, Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Rusko.

Avšak niektoré z tu vyrobených vozidiel Ford Fiesta a Ford Fusion prejdú takmer pol sveta k svojím zákazníkom. Medzi  tieto ďaleké trhy patrí Madagaskar, Azerbajdžan, Džibraltar, Hong Kong a Mozambik. Ostrov Tahiti sa považuje za najvzdialenejší trh od Kolína nad Rýnom. Z dvoch miliónov vozidiel Ford Fiesta a Ford Fusion vyrobených od roku 2002, bolo 1,25 milióna vybavených riadením na ľavej strane a 750 tisíc s riadením na pravej strane. Začiatok produkcie typov Ford Fiesta a Ford Fusion v roku 2002 sprevádzali investície v hodnote 410 mil. EUR na modernizáciu továrne a rozvoj susedného dodávateľského parku. Denná výrobná kapacita sa zvýšila z pôvodných 1 200 kusov v roku 2002 na súčasných 1 950 kusov. Továreň v Kolíne nad Rýnom, kde sa vyrába Ford Fiesta a Ford Fusion, zamestnáva 4 200 ľudí a 13 200 ľudí pracuje v ďalších zariadeniach továrne v meste.