Fotogaléria

Cena za ekologickú prepravu

12. júna 2009 - Ford of Europe bol najúspešnejší spomedzi troch nominovaných spoločností. Dostal ocenenie „Green Supply Chain award“ (ocenenie za ekologickú logistickú sieť). Porota ocenila Ford of Europe za jedinečné environmentálne výsledky v plánovaní a realizácii logistickej siete. To zahŕňa dodržiavanie environmentálnych zásad, minimalizovanie odpadu z procesu logistického reťazca a celkové prijatie „zelených“ praktík v tomto reťazci.
 
„Teší nás, že sme získali toto ocenenie. Vyjadruje to uznanie našej strategickej vízie neustále znižovať dopady CO2 počas celého životného cyklu našich produktov“. Súčasťou nášho prísľubu je zvyšovanie využívania prepravy po moriach a riekach pri vozidlách aj komponentoch“, povedal pri preberaní ceny Bert Bong, manager, Vehicle Planning & Logistics, Ford of Europe.
 
Minulý rok tvorila preprava cez moria a rieky 64 % z celkovej prepravy vozidiel, čo značí výrazný pokles využívania cestnej prepravy. Ford tiež prechádza z cestnej na železničnú dopravu, čím prispieva k znižovaniu emisií CO2 a značne redukuje aj náklady na palivo.