Fotogaléria

Ocenenie za obchodnú etiku

22. marca 2010 - Ford bol vybraný z tisícok spoločností z viac ako 100 krajín a 36 odvetví, ktoré boli na tohtoročnom zozname kandidátov. Medzi hodnotiace kritériá patrili posudky etického kódexu spoločnosti, investícií do inovácií, právnych aspektov; pohľad na aktivity navrhnuté na zlepšenie príslušnosti korporácie či nominácie vedúcich pracovníkov, dodávateľov a zákazníkov. „Ako spoločnosť sme čelili historickým výzvam posledných rokov silným plánom a značným odhodlaním. Práve tak, ako rozmach našich produktov na trhu a získavanie narastajúceho počtu nových zákazníkov Ford, je takisto dôležité, že renomované tretie strany pokračujú v oceňovaní toho, ako pracujeme“, povedal David Leitch, viceprezident skupiny a právnik, Ford Motor Company.