Fotogaléria

Prevzatie vedenia asociácie EUCAR

9. novembra 2010 - Vedenie výboru EUCAR sa mení každoročne a vedúcu pozíciu zastáva vždy niektorý z jeho členov. Spoločnosť Ford Motor Company zastávala tento post naposledy v roku 2001. K tejto zmene patrí už tradičné symbolické odovzdávanie vedenia, ktoré sa bude konať na výročnej konferencii EUCAR. Na tomto podujatí sa zúčastnia všetky hlavy európskeho automobilového výskumu. Tento rok sa konferencia konala 8. a 9. novembra v belgickom Bruseli za účasti viceprezidenta Európskej Komisie a európskeho komisára pre oblasť „digitálnej agendy,“ Neelieho Kroesa.
 
Počas konferencie pán Pim van der Jagt poskytol pohľad na ciele a kľúčové body výboru EUCAR pre rok 2011. „Vo svetle narastajúcej globalizácie sa do popredia dostáva potreba posilnenia a ďalšieho vývoja konkurencieschopnosti európskeho automobilového priemyslu pomocou strategickej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja“, povedal počas inauguračného prejavu. Pim van der Jagt prišiel do spoločnosti Ford v roku 1996. Od roku 2003 je zodpovedný za celosvetové pôsobenie v oblasti výskumu a pokročilého inžinierstva dynamiky vozidiel, aktívnej bezpečnosti a pomocných systémov pre vodiča.
 
Európske výskumné centrum spoločnosti Ford bolo založené v roku 1994 v nemeckom meste Aachen a je to jediné výskumné zariadenie spoločnosti Ford Motor Company mimo USA. Približne 250 zamestnancov tu intenzívne pracuje na technológiách budúcnosti, ktoré umožnia dosiahnuť udržateľnú mieru individuálnej mobility v súlade so všetkými požiadavkami na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť.