Fotogaléria

Vozidlá pre zrakovo postihnutých vodičov

22. decembra 2011 - Spoločnosť Ford spojila svoje sily s Cambridgeskou univerzitou v Anglicku, aby lepšie porozumela problémom súvisiacim s poruchami zraku, ktoré sa objavujú spolu so starnutím spoločnosti. Na lepší návrh vozidiel pre osoby s problémami so zrakom používa digitálne nástroje. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že na celom svete trpí nejakou formou poruchy zraku 285 miliónov ľudí. Z nich je 65 percent vo veku nad 50 rokov. A s rýchlo starnúcou populáciou počet zrakovo postihnutých ešte porastie.
 
S pribúdajúcim vekom sa zhoršuje schopnosť vidieť jemné detaily a rovnako aj schopnosť vidieť potme. To znamená, že mnohí vodiči môžu mať problémy prečítať počas jazdy informácie na prístrojovej doske, ak nemajú bifokálne alebo varifokálne okuliare. Ostatné očné ochorenia, ako je glaukóm, sivý zákal a vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) taktiež prevládajú medzi ľuďmi vo veku 50 rokov a staršími. „Zrakové postihnutie je prirodzenou súčasťou starnutia a trpí ním mnoho miliónov ľudí po celom svete,“ hovorí Angelika Engel, špecialistka oddelenia ergonómie v spoločnosti Ford of Europe. „Ale pretože je to postupný proces, často si ho ľudia mnoho rokov nevšimnú. Máme tendenciu podvedome prehliadať problém, až kým sa nedostane do bodu, kedy sa stane takým závažným, že už ho nemožno ignorovať. Aj ochorenia ako napr. VPMD a glaukóm môžu postupovať veľmi pomaly.“

Spolupráca s Cambridgeskou univerzitou

Aby spoločnosť Ford zareagovala na tento narastajúci problém, spojila svoje sily s tímom odborníkov z inžinierskeho dizajnového centra Cambridgeskej univerzity. Tím vyvinul simulátor poškodenia zraku, ktorý umožňuje dizajnérom a inžinierom lepšie pochopiť vplyvy najrôznejších poškodení zraku.
 
„Umožňuje simulovať zrakové postihnutia na akomkoľvek obraze. Načítate obraz, vyberiete zrakové postihnutie a simulátor vám umožní vidieť obraz tak, ako by ho videl človek s daným postihnutím,“ povedal Sam Waller, spolupracovník inkluzívneho dizajnového výskumu v Cambridge, ktorý vyvinul softvér. „Následne môžete načítať iné návrhy a okamžite porovnať vplyvy, alebo môžete zmeniť poškodenie a sledovať, ako návrh obstojí vo vzťahu k rôznym problémom.“ „Aj v prípade vekom podmienenej makulárnej degenerácie, pri ktorej sa strata centrálneho videnia pohybuje s okom, softvér simuluje tento efekt tým, že používateľovi umožní posúvať „mŕtvy uhol“ dookola, aby mohol sledovať vplyv na rôzne časti obrazu,“ povedal Waller.
 
Spoločnosť Ford používa softvér na štúdium a optimalizáciu dizajnu displejov na prístrojovej doske, aby ich mohlo bezpečne a bez námahy čítať čo najväčšie množstvo vodičov. Tento softvér bol taktiež použitý na vylepšenie dizajnu mobilných telefónov a na výučbu inkluzívneho dizajnu na niekoľkých univerzitách. „Pre nás ide o podporu inkluzívneho dizajnu so zameraním na schopnosť variácie skôr než na zdravotné postihnutie a o dizajn, ktorý splní potreby čo najväčšieho počtu ľudí,“ povedal Waller. „Softvér má zabudovaný posuvný ovládač, ktorý umožňuje okamžite zmeniť rozsah zrakového postihnutia, od veľmi mierneho až po veľmi ťažké, aby si spoločnosti mohli stanoviť cieľ pre úroveň zrakového postihnutia, ktorému chcú ešte vyhovovať.“
 

Maximalizácia použiteľnosti

Spoločnosť Ford sa zaviazala podporovať inkluzívny dizajn a zlepšovať zdravie a pohodu vodičov. Inžinieri spoločnosti používajú od roku 1994 „Oblek tretieho veku“, ktorý im pomáha lepšie pochopiť problémy, ktorým čelia starší vodiči. Oblek obmedzuje mobilitu a zhoršuje hmat. Obsahuje tiež okuliare, ktoré simulujú sivý zákal.
 
„Okuliare sú veľmi užitočným nástrojom, ale tento softvér je veľkým krokom vpred, pretože nám umožňuje simulovať veľa rôznych postihnutí a úrovní závažnosti,“ povedal Engel. „Napríklad, ak by sme načítali obraz displeja a spracovali ho s postihnutím typu červeno-zelená farbosleposť, okamžite by sme videli, že niektoré čísla a písmená sa dajú prečítať oveľa ťažšie. Podľa toho môžeme následne zmeniť dizajn.“ „Iste, niektorí ľudia majú také problémy s videním, ktoré im bránia získať vodičský preukaz v ich krajine, ale existuje veľa ľudí s takými problémami so zrakom, ktoré im stále umožňujú riadiť. A my chceme, aby to pre nich bolo čo najbezpečnejšie a najjednoduchšie,“ povedal Engel. „Naša spolupráca s Cambridgeskou univerzitou nám umožnila skutočne pochopiť problémy mnohých ľudí a pomáha nám navrhovať naše produkty tak, aby lepšie vyhovovali potrebám väčšieho percenta našich zákazníkov. V tejto ranej fáze nám softvér pomáha identifikovať všetky oblasti na zlepšenie a nájsť riešenia. Naši inžinieri budú potom môcť implementovať tieto riešenia do budúcich vozidiel.“