Fotogaléria

Predĺžená záruka na Slovensku zadarmo

16. septembra 2011 - Spoločnosť Summit Motors Slovakia, oficiálny dovozca vozidiel značky Ford na Slovensku, bezplatne poskytuje ku každému novému osobnému vozidlu Ford predĺženú záruku Ford Protect. Prvé dva roky je vozidlo kryté základnou zárukou Ford ako doteraz. S kúpou nového osobného vozidla však zákazník automaticky získava aj produkt FordProtect, ktorý pokrýva obdobie 3. a 4. roku prevádzky vozidla alebo do najazdenia 100 000 km. Platí to, čo uplynie skôr. Záruka sa týka materiálových a výrobných chýb na vozidle. Pri oprave sa chybná súčiastka bezplatne opraví alebo vymení za originálny diel značky Ford alebo Motorcraft.

Predĺžená záruka Ford Protect pokrýva takmer všetky súčasti vozidla a vysoko prevyšuje krytie niektorých iných značiek, ktoré bývajú obmedzené len na motor, prevodovku a iné hlavné komponenty. Zo záruky sú vyňaté len diely, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu a niektoré nastavovacie, diagnostické a čistiace práce. Krytie komponentov vozidla a všeobecné podmienky v európskych krajinách sú prakticky zhodné. Rozdiely sa nájdu v dobe trvania predĺženej záruky a v obmedzení počtu najazdených kilometrov. Žiadna z európskych krajín však neposkytuje predĺženú záruku Ford Protect na všetky osobné vozidlá bezplatne, ako je tomu na Slovensku. V prípade nároku na záručnú opravu, FordProtect kryje aj náklady na odtiahnutie vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu Ford v celej Európe.

Pri predĺženej záruke platia rovnaké podmienky ako pri základnej záruke Ford. Vozidlo musí byť servisované podľa plánu údržby Ford, podľa technologického postupu Ford a s použitím náhradných dielov v kvalite minimálne porovnateľnej s originálnymi dielmi Ford. V prípade potreby musí zákazník preukázať dodržanie týchto podmienok. Údržba vozidla musí byť náležite zaznamenaná v Záručnej a servisnej knižke. V každom prípade odporúčame vozidlo servisovať v autorizovanom servise Ford. Pri porovnaní s neznačkovými opravovňami tieto servisy poskytujú komplexnejšie, dôkladnejšie a kvalitnejšie služby, a veľmi často aj za oveľa výhodnejších cenových podmienok.

Záručné opravy v 3. a 4. roku môže bezplatne vykonávať len autorizovaný servis Ford. Používa pri tom originálne diely Ford alebo Motorcraft. Záruka Ford Protect sa poskytuje na vozidlo, nie na jeho majiteľa. Takže aj každý ďalší majiteľ vozidla môže čerpať všetky výhody zo záruky Ford Protect.

Zoznam krajín, v ktorých sa dá uplatniť predĺžená záruka Ford Protect: Albánsko, Andora, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gibraltar, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko.