Fotogaléria

Komunikačné technológie budúcnosti

6. augusta 2012 – Spoločnosť Ford Motor Company, ako súčasť výskumného programu zameraného na zdokonaľovanie komunikácie medzi vozidlami navzájom, a medzi vozidlom a infraštruktúrou, začína dnes na európskych cestách testovať technológie budúcnosti v reálnych podmienkach. „Komunikácia vozidlo-vozidlo a vozidlo-infraštruktúra predstavuje ďalší veľký pokrok v bezpečnosti vozidiel,“ povedal Paul Mascarenas, šéf technológií a viceprezident oddelenia výskumu a inovácií v spoločnosti Ford. „Spoločnosť Ford sa tu a na celom svete angažuje v ďalšom testovaní v reálnych podmienkach, s cieľom implementovať tieto technológie v dohľadnej budúcnosti.“

Spoločnosť Ford, ako súčasť štvorročného výskumného projektu „Safe Intelligent Mobility – Testfield Germany“ alebo skrátene simTD, prispela 20 špeciálne vybavenými modelmi S-MAX do vozového parku 120 vozidiel, ktoré sa používajú na testovanie 20 experimentálnych asistenčných technológií pre vodiča. Cieľom projektu je lepšie pochopenie potenciálu komunikačných systémov vozidlo-vozidlo a vozidlo-infraštruktúra pre zlepšenie bezpečnosti premávky a osobnej mobilnosti. Experti sú presvedčení, že použitie mobilných komunikačných technológií na koordináciu vozidiel medzi sebou navzájom, ako aj s dopravnou infraštruktúrou, by mohlo zvýšiť bezpečnosť na cestách a obmedziť dopravné zápchy. Inžinieri z európskeho výskumného strediska spoločnosti Ford v nemeckom Aachene a partneri z výskumného projektu simTD zatiaľ testovali vývojové technológie v kontrolovanom prostredí. Technológie sa teraz budú testovať na verejných cestách vo Frankfurte a jeho okolí v reálnych jazdných podmienkach.

Technológie testované ako súčasť výskumného projektu simTD zahŕňajú: elektronické brzdové svetlo, ktoré pri núdzovom brzdení doručí správu z brzdiaceho vozidla do vozidla za ním, a to aj v prípade, že k tejto udalosti dôjde na mieste, kde ju nie je vidieť, napríklad za zákrutou; spoločnosť Ford vedie vývoj a integráciu tejto aplikácie, systém upozornenia na prekážky, prostredníctvom ktorého vozidlo informuje ďalších účastníkov premávky na prítomnosť, polohu a druh potenciálne nebezpečných prekážok na ceste, asistent dopravného značenia, ktorý je v nepretržitom kontakte s dopravnými riadiacimi strediskami a umožňuje prístup k aktuálnym informáciám ohľadne meniacich sa rýchlostných obmedzení, dočasných zákazov a odklonení, a ktorý tiež poskytuje podrobné informácie o aktuálnych a nadchádzajúcich trvalých nariadeniach, ako sú pevné rýchlostné obmedzenia a prednosť v jazde, manažment verejnej premávky, ktorý poskytuje presné dopravné prognózy na základe komplexných informácií; to zahŕňa identifikáciu pravdepodobných možností vývoja dopravnej situácie a ich vplyv skôr na miesto na trase, keď dôjde k ich výskytu, než na miesto odchodu, internetový prístup v aute, ktorý napríklad môže vodičovi umožniť cestou rezervovať a zaplatiť za parkovanie.

„Tieto vozidlá prejdú pri testovacích jazdách a hodnoteniach tisíce kilometrov, aby tak z každodenných jazdných situácií získali hodnotné dáta pre výskum,“ povedal Christian Ress, technický expert z oddelenia výskumu a pokročilej techniky spoločnosti Ford. Spoločnosť Ford je globálnym lídrom vo výskume komunikácie vozidlo-vozidlo a vozidlo-infraštruktúra. V roku 2004 nadviazala spoluprácu s Oddelením dopravy v Minnesote, USA, a vybavila 100 štátnych vozidiel senzormi na zber dát súvisiacich s dopravou, vrátane dát ako je rýchlosť vozidla, poloha, smer a dokonca lokalizované poveternostné podmienky, s cieľom vyvinúť informačné systémy ďalšej generácie pre dopravu a vodiča.

Spoločnosť Ford tiež bola prvým výrobcom vozidiel v USA, ktorá verejnosti predviedla inteligentné komunikačné technológie vozidiel – prostredníctvom jazdy vo viacerých mestách, ktorá začala v roku 2010. Spoločnosť sa naďalej zapája do takýchto testovacích programov v Európe, USA a po celom svete, s cieľom zjednotiť globálne štandardy pre zasielanie správ a hardvér. Vyhodnotenie výsledkov z týchto programov umožní spoločnosti Ford poskytnúť globálnym spotrebiteľom nové technológie rýchlejšie, efektívnejšie a s minimálnymi nákladmi.

Nárast používania technológie vozidlo-vozidlo a vozidlo-infraštruktúra je súčasťou programu pre mobilitu („Blueprint for Mobility“) spoločnosti Ford, ktorý načrtol výkonný riaditeľ Bill Ford počas svojho programového vyhlásenia na kongrese Mobile World Congress vo februári 2012 v Barcelone. Program „Blueprint for Mobility“ podrobne opisuje počiatočné názory spoločnosti na to, ako vyriešiť problémy mobility na stále viac zaplnenej a urbanizovanej planéte v rozmedzí súčasnosti a roku 2025. Financovanie projektu simTD predstavuje približne 53 miliónov eur, z ktorých 30 miliónov eur priamej propagačnej podpory projektu poskytlo nemecké Spolkové ministerstvo hospodárstva a technológií spolu so Spolkovým ministerstvom vzdelávania a výskumu.

Projekt je ďalej podporovaný investíciou na infraštruktúru Spolkového ministerstva dopravy, stavebníctva a mestského rozvoja, ako aj financiami od štátu Hesensko. Konzorcium zahŕňa predstaviteľov zo všetkých hlavných záujmových skupín, vrátane spoločností Audi, BMW, Daimler, Ford, Opel, Volkswagen, Bosch, Continental, Deutsche Telekom, regionálnych operátorov zabezpečujúcich infraštruktúru a nemeckých výskumných inštitúcií (Technická univerzita Mníchov a Berlín, Univerzita vo Würzburgu, Fraunhofer). Ďalšie informácie o projekte simTD nájdete na adrese www.simTD.de