Fotogaléria

Zníženie produkcie odpadu o 70% a súčasne spotreby vody o 30%

3. januára 2012 - Spoločnosť Ford Motor Company sa v rámci európskej výroby zaviazala k masívnym škrtom týkajúcich sa množstva odpadu, ktorý spoločnosť vyváža na skládky a rovnako aj k úsporám používanej vody. Spoločnosť uviedla, že výrazne zvýši podiel recyklovaného a znovu použitého odpadu znížením množstva odpadu vyvážaného na skládky o 70 percent. To znamená zníženie priemerného množstva odpadu na jedno vozidlo z 5 kg v roku 2011 na 1,5 kg v roku 2016.

A na základe ročnej produkcie 1,2 milióna vozidiel spoločnosť Ford taktiež zníži spotrebu vody o 30 percent, čím v rovnakom časovom období ušetrí 2,3 milióna € a približne 1,3 miliardy litrov vody ročne. To zodpovedá priemernej úspore 1 100 l vody pri každom vyrobenom vozidle alebo dodávke. „Tento plán predstavuje náš sľub minimalizovať vplyv spoločnosti Ford na životné prostredie pred tým aj po tom, ako si naši zákazníci sadnú za volant,“ povedal Stephen Odell, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ford of Europe. „Je to v súlade s naším záväzkom vyvíjať najúspornejšie vozidlá. Trvalo udržateľný rozvoj má pre podnikanie spoločnosti Ford rovnaký zmysel ako pre životné prostredie.“

Toto oznámenie nadväzuje na predchádzajúce akcie, ktoré pomohli spoločnosti Ford of Europe stať sa globálnou spoločnosťou, ktorá je producentom najmenšieho množstva odpadu. Spoločnosť Ford of Europe znížila od roku 2007 množstvo produkovaného odpadu o 40 percent a v rovnakom období znížila spotrebu vody o 37 percent. Nový záväzok sa vzťahuje na výrobu v meste Genk v Belgicku, vo Valencii v Španielsku, Saarlouis a Kolíne nad Rýnom v Nemecku, rovnako ako v Southamptone, Bridgende a Dagenhame vo Veľkej Británii. Závody v Genku, Saarlouis a Kolíne nad Rýnom podnikli v minulosti významné kroky na zníženie množstva odpadu a v dnešnej dobe nevytvárajú vôbec žiadny odpad vyvážaný na skládky.

Spoločnosť Ford sa vyjadrila, že po prvé bude interne a v spolupráci s partnermi pracovať s cieľom znížiť zdroje využívané pri výrobe, po druhé zníži množstvo odpadu pochádzajúceho z danej výroby a napokon zabezpečí recykláciu čo najväčšieho množstva odpadu alebo jeho použitie na výrobu energie. Pri výrobe nového 1,0 litrového motora Ford EcoBoost v Kolíne nad Rýnom využíva jeden takýto prístup. Zavedením novej výrobnej linky a nových výrobných technológií sa znížila spotreba vody o 37 percent v porovnaní s výrobnou linkou, ktorú nahradila. Pri jednom procese sa znížilo množstvo chladiacej kvapaliny používané pri výrobe hliníkových častí motora z dvoch litrov na päť mililitrov. „Udržateľnosť nám umožňuje vyrábať automobily úspornejšie a nákladovo efektívnejšie. Je to aj správne aj múdre,“ povedal Dirk Heller, výrobný riaditeľ spoločnosti Ford of Europe.