Fotogaléria

Zvýšenie spokojnosti zákazníkov

15. mája 2012 – Dôsledné zameranie spoločnosti Ford Motor Company na kvalitu prináša reálne výsledky a majitelia nových vozidiel Ford Focus hlásia ešte väčšiu spokojnosť než v prípade predchádzajúceho modelu Focus. Počet nových majiteľov vozidiel Ford Focus, ktorí novému modelu v prieskumoch spokojnosti zákazníkov spoločnosti Ford udelili najvyššie známky, stúpol od začatia výroby nového, modernizovaného modelu Focus takmer o 10 percent.

Spoločnosť Ford implementovala rozsiahly rad opatrení zameraných na zaistenie kvality pred finálnou montážou, počas montáže aj po nej, pričom prevádzky spoločnosti Ford na celom svete používajú rovnaké moderné systémy kontroly kvality a výrobné zariadenia, spĺňajúce tie isté prísne normy. Výsledky týchto opatrení dokazujú údaje spoločnosti Ford, podľa ktorých kvalita vozidiel opúšťajúcich továreň Ford v Nemeckom Saarlouise stúpala počas ostatných troch rokov v priemere o 23 percent ročne. A ako hlavný producent vozidiel Focus sa továreň Ford Saarlouis v rámci stratégie „One Ford“ môže podeliť o svoje cenné skúsenosti aj s ostatnými sesterskými továrňami, aby sa rovnako vysokej kvalite mohli tešiť majitelia nových vozidiel Focus na celom svete.

Tímy pracovníkov spoločnosti Ford zamerané na systematické zvyšovanie kvality sa starajú o to, aby továrne Ford na celom svete používali pri zaisťovaní a kontrole kvality rovnaké metódy, a aby pri výrobe a kontrole vozidiel, ako aj pri spracúvaní reakcií od zákazníkov dodržiavali rovnaké globálne štandardy. „Je skvelé, že vysokú kvalitu vozidiel Focus, ktorú nám ukazujú naše pozorovania a údaje, potvrdzujú aj naši spokojní zákazníci,“ povedal Ron Johnson, manažér kvality výroby spoločnosti Ford of Europe. „Aj napriek tomu však naďalej sledujeme kvalitu výroby každý deň a na každom vozidle, aby mohli byť naši zákazníci stále spokojnejší.“

Snaha o kvalitu sa v továrni Saarlouis začína už pri samotných komponentoch, pričom mnohí dodávatelia súčiastok do vozidiel Ford Focus pôsobia priamo v továrni. Napríklad prístrojové dosky pre model Focus sa vyrábajú podľa noriem spoločnosti Ford a sú dôsledne testované samostatným dodávateľom. Dôležitou súčasťou montážneho procesu sú aj kontroly kvality. Pracovníci spoločnosti Ford kontrolujú funkčnosť jednotlivých systémov, napríklad klimatizácie, priamo na montážnej linke, takže môžu presne lokalizovať prípadný problém na konkrétnom vozidle. Využívajú pri tom rôzne prostriedky, ako prenosné počítače s dotykovou obrazovkou alebo ručné skenery, čo zefektívňuje odstraňovanie porúch. Presnosť montáže panelov karosérie na skompletizovaných vozidlách kontrolujú roboty vybavené laserovými skenermi, pričom výsledky sa v reálnom čase prenášajú na obrazovky vizuálneho systému, kde ich sledujú experti na linke výstupnej kontroly.

Školení kontrolóri taktiež vizuálne prehliadajú každé skompletizované vozidlo na stojane, ktorý automaticky upravuje osvetlenie v záujme optimálnych pozorovacích podmienok podľa farby laku karosérie. Každé vozidlo sa podrobí vizuálnej prehliadke, päťminútovému testu odolnosti voči vnikaniu vody a testu na náročnej skúšobnej trati, navrhnutej podľa globálnych štandardov, pri ktorom sa sleduje, či sa z vozidla neozýva škrípanie alebo hrkotanie. Isté percento vozidiel absolvuje aj ďalšie testy, napríklad 20-minútovú skúšku odolnosti voči vnikaniu vody alebo hydropulzný test podvozka, pri ktorom sa pomocou hydraulických piestov simuluje jazda po rôznych povrchoch a rôzne namáhanie karosérie.

Spoločnosť Ford na svojich vozidlách dokonca vykonáva test vzduchotesnosti, pri ktorom sa natlakuje celá kabína vozidla a zisťuje sa prípadné unikanie vzduchu, ktoré by mohlo signalizovať nedokonalosti konštrukcie. Politika, ktorú spoločnosť Ford nazýva „Secured Gate Release“, zaručuje, že žiadne vozidlo neopustí továreň v Saarlouise, pokiaľ nespĺňa stanovené prísne normy. Každému vozidlu je tu pridelený jedinečný elektronický dokument, ktorý umožní prejsť výstupnou bránou len v prípade 100-percentného splnenia všetkých potrebných testov a kontrol.

Spoločnosť Ford však s hodnotením kvality pokračuje aj po odovzdaní vozidla zákazníkovi tým, že zaznamenáva jeho pripomienky a neustále hľadá oblasti možného zlepšenia. Až sedem tímov sa v každej továrni Ford stará o dokumentáciu reakcií zákazníkov týkajúcich sa podvozka, pohonnej sústavy, zovňajška, interiéru, elektrických systémov, konštrukcie vozidla a kvality laku a farby, čo zaručuje dostatok konzistentných dát, aby mohli odborníci na zaisťovanie kvality vykonávať pravidelné revízie modelov značky Ford.