Fotogaléria

Ford vyvíja kompletnú virtuálnu továreň

1. augusta 2012 - Spoločnosť Ford of Europe vyvíja kompletnú virtuálnu továreň na simuláciu celého procesu výroby na montážnej linke. Po vytvorení a analýze počítačových simulácií celkových procesov výroby vozidiel to spoločnosti umožní zlepšiť kvalitu a znížiť náklady v reálnych výrobných závodoch.

„Začali sme pracovať na projekte našej virtuálnej továrne, takže už nebudeme musieť vykonávať skúšky alebo skúmať možné aktualizácie výroby na skutočnej montážnej linke,“ povedal José Terrades, inžinier oddelenia simulácií spoločnosti Ford of Spain. „Virtuálne továrne umožnia spoločnosti Ford zobraziť náhľad a optimalizovať montáž nových modelov v ľubovoľnej z našich tovární, kdekoľvek na svete. Vďaka pokročilej simulácií a virtuálnym prostrediam už máme túto technológiu k dispozícii a veríme, že ide o niečo, čo môže spoločnosť Ford dosiahnuť vo veľmi blízkej budúcnosti.“

Spoločnosť Ford pri montáži kompletného vozidla zostaví dohromady tisíce dielov. Počítačová simulácia montážneho procesu umožňuje spoločnosti otestovať proces výroby vozidla pred investovaním do zdrojov potrebných na reálnej výrobnej linke. Spoločnosť Ford sa stala prvou automobilkou, ktorá od roku 1997 využíva počítačové simulácie pri plánovaní montáže vozidiel v továrňach na celom svete. Počítačová simulácia je dnes neoddeliteľnou súčasťou procesov v spoločnosti Ford.

„Simulácie montážneho procesu, ktoré dnes využívame, nám umožňujú vykonať oveľa viac než len naplánovať postup výroby,“ povedal Nick Newman, implementačný manažér spoločnosti Ford. „Vo virtuálnom prostredí dokážeme zložiť kompletné vozidlá. Podobá sa to obrovskej skladačke. Dokážeme zhodnotiť výrobu do posledného detailu, a do budúcnosti plánujeme ešte oveľa viac.“

Spoločnosť Ford používa sofistikovanú technológiu, pri ktorej pomocou fotoaparátov nasníma a do digitálnej podoby prevedie svoje reálne výrobné zariadenia na vytvorenie mimoriadne realistických 3D virtuálnych prostredí tovární. Továreň vo Valencii v Španielsku je lídrom v oblasti vývoja virtuálnych prostredí tovární, ktoré majú potenciál na to, aby bolo možné na diaľku z celého sveta vykonať príslušné hodnotenie. Na vytváranie interaktívnych výrobných scenárov vo forme 3D virtuálnej reality sa používajú špeciálne projektory a polarizačné okuliare s detekciou pohybu. V takýchto prostrediach sa vykonávajú simulácie činností, ktoré vykonávajú operátori na reálnych montážnych linkách. Odborníci na ergonómiu v spoločnosti Ford odstránia namáhavé polohy a optimalizujú jednotlivé aspekty montážneho procesu.

Odborníci na ergonómiu spoločnosti Ford v nemeckom Kolíne nad Rýnom využívajú počítačové simulácie na podrobné preskúmanie procesu montáže aj tých najmenších súčastí a na analýzu nutnosti vykonania zmien, vďaka ktorým by bola príslušná činnosť z pohľadu operátora čo možno najjednoduchšia. Virtuálny zamestnanec „Jack“ dokáže simulovať činnosť mužského aj ženského operátora montážnej linky a na základe toho otestovať a vyhodnotiť aj jemné detaily procesov, ako aj schopnosť pohybu prstov operátora v uzavretom priestore. Pokročilý softvér riadiaci „Jacka“ vyhodnocuje požiadavky kladené na operátora pracujúceho v reálnom svete a vo fáze simulácie dokáže odhaliť 80 percent problémov týkajúcich sa ergonómie montážneho procesu.

Spoločnosť Ford taktiež vo väčšej miere využíva vozidlá tzv. „rozšírenej reality“. Tieto 3D simulácie vozidiel kombinujú technické údaje a naskenované zobrazenia fyzických prototypov na efektívne zhodnotenie integrácie komponentov. Spoločnosť Ford využíva v rámci programov nových vozidiel počítačové simulácie na vykonávanie všetkých „udalostí virtuálnej výroby“. Špecialisti pred simuláciou celého procesu výroby od začiatku do konca zhromaždia digitálne konštrukčné údaje o každom komponente a načítajú ich do virtuálneho výrobného prostredia.

Všetky tieto činnosti umožňujú obmedziť nutnosť výroby fyzických prototypov vozidiel alebo nástrojov určených na vyhodnocovanie. Napríklad v zariadení Cave Automatic Virtual Environment (CAVE) v Kolíne nad Rýnom je pomocou interaktívnych 3D prostredí interiérov vyvíjaných vozidiel Ford možné pred stavbou fyzického prototypu vyhodnotiť rôzne aspekty, vrátane viditeľnosti, dosiahnuteľnosti ovládacích prvkov, ergonómie a priestrannosti.

„Zariadenie CAVE prináša do vývojového procesu emócie,“ uviedol Joerg Querengaesser, vedúci oddelenia prostredia vo vozidle a virtuálnej reality spoločnosti Ford of Germany. „Už sa na vozidlo viac nemusíme pozerať len prostredníctvom jeho technických rozmerov. Teraz sa môžeme posadiť dovnútra a skutočne zažiť virtuálne vozidlo.“