Fotogaléria

So ziskom pred zdanením 2,6 miliardy USD

24. júla 2013 – Spoločnosť Ford Motor Company vykázala za druhý štvrťrok zisk pred zdanením vo výške 2,6 miliardy USD, čo odráža zlepšenie výsledkov všetkých obchodných divízií v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Severná Amerika, najväčší región spoločnosti, dosiahla rekordný zisk pred zdanením za druhý kvartál aj prvú polovicu roka. Ázijsko-tichomorsko-africký región, najrýchlejšie rastúci región spoločnosti, zasa docielil doposiaľ najvyšší kvartálový zisk pred zdanením. Spoločnosť Ford Credit opäť zaznamenala solídne výsledky s prevádzkovým ziskom pred zdanením na úrovni 454 miliónov USD a Južná Afrika opäť začala byť zisková.

Celkový zisk spoločnosti pred zdanením za druhý štvrťrok bol 2,6 miliardy USD, resp. 45 centov na akciu, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje zvýšenie o 726 miliónov USD, resp. o 15 centov na akciu. Zisk za druhý kvartál dokazuje pokračujúce výnimočné výsledky v Severnej Amerike, ako aj oživenie obchodu v Južnej Afrike a prekonanie straty v prvom štvrťroku, spôsobenej pohybom výmenného kurzu. Poukazuje aj na výrazný pokrok dosiahnutý v Európe pri realizácii plánu transformácie spoločnosti a tiež doposiaľ najvyšší zisk v ázijsko-tichomorsko-africkom regióne. Čistý príjem za druhý kvartál predstavoval 1,2 miliardy USD, resp. 30 centov na akciu, čo v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška znamenalo zvýšenie o 193 miliónov USD, resp. o 4 centy na akciu.

Takýto silný druhý kvartál s lepšími výsledkami dosahovanými vo všetkých regiónoch sveta opäť svedčí o tom, že plán One Ford prináša svoje ovocie a podnecuje rast,“ povedal Alan Mulally, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Ford. „Ostávame absolútne verní nášmu plánu poskytovať zákazníkom na všetkých trhoch kompletný sortiment vozidiel najvyššej kvality, ktoré sa môžu pochváliť nízkou spotrebou, maximálnou bezpečnosťou, inteligentným dizajnom a vysokou hodnotou. V rámci tohto snaženia zabezpečujeme ziskovosť a rast pre všetky zainteresované subjekty v rámci spoločnosti Ford.

Výsledky pred zdanením dosiahnuté v druhom kvartáli v Európe predstavovali zlepšenie o 56 miliónov USD oproti rovnakému obdobiu minulého roka a o 114 miliónov USD oproti prvému kvartálu 2013. Európa dosahuje značný pokrok pri realizácii plánu transformácie, zameraného na produkty, značku a náklady,“ povedal Bob Shanks, vedúci finančného oddelenia spoločnosti Ford. „Rýchle tempo uvádzania nových produktov, prispôsobenie dodávok reálnemu dopytu a výraznejšia orientácia na maloobchodných zákazníkov nám pomôže dosiahnuť stanovený cieľ ziskovosti v Európe do polovice tohto desaťročia.

V druhom kvartáli zaznamenala Európa stratu pred zdanením vo výške 348 miliónov USD, a negatívnu prevádzkovú maržu na úrovni 4,6 % – v oboch prípadoch ide o zlepšenie oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka napriek poklesu daného odvetvia a nákladom na reštrukturalizáciu, ktoré spoločnosti vznikli pri realizovaní plánu transformácie. Zlepšenie o 56 miliónov USD v porovnaní s vlaňajškom do značnej miery súvisí s priaznivo nastaveným objemom a kombináciou ponúkaného sortimentu, pričom ho však čiastočne okresali vyššie štrukturálne náklady, predovšetkým zrýchlená amortizácia a jednorazové odpisy súvisiace s prevádzkami, ktoré spoločnosť plánuje zatvoriť.

Spoločnosť Ford sa aj naďalej sústreďuje na realizáciu kľúčových aspektov plánu One Ford, ktoré ostávajú nemenné: intenzívna reštrukturalizácia v záujme rentabilného obchodovania pri súčasnom dopyte a meniacom sa sortimente modelov, zrýchlenie vývoja nových produktov, ktoré zákazníci chcú a oceňujú, financovanie plánu a vylepšenie účtovnej bilancie a efektívne spolupracovať ako jeden tím a zvýšiť aktíva spoločnosti na globálnej úrovni. Celkovo intenzívne investujeme do budúcnosti a veríme, že náš plán One Ford prinesie trvalý rast zisku, dodal Alan Mulally. Očakávame, že rok 2013 bude pre Ford Motor Company ďalším silným rokom.