Fotogaléria

Moderné brzdové svetlo

20. júna 2013 – Spoločnosť Ford Motor Company sa zúčastnila špeciálneho testu moderného systému včasného varovania „brzdovými svetlami“, ktorý dokáže varovať vodičov jazdiacich vzadu dokonca aj v prípade, ak sa nachádzajú za zákrutou alebo za inými vozidlami. Táto technológia patrí medzi 20 systémov na možné použitie v budúcnosti, ktoré spoločnosť Ford testovala v rámci projektu Safe Intelligent Mobility, Testfield Germany (simTD). Išlo o štvorročný spoločný priemyselný výskumný projekt.

Počas núdzového brzdenia experimentálne „Elektronické brzdové svetlo“ vysiela bezdrôtový signál, ktorý rozsvieti kontrolku na palubnej doske vo vozidlách jazdiacich vzadu. Výsledky štúdie ukázali, že táto technológia by mohla umožniť vodičom jazdiacim vzadu začať brzdiť skôr a zmierniť alebo potenciálne zabrániť nehode. V nemeckom Frankfurte sa dnes konala záverečná prezentácia projektu simTD. Súčasťou boli ukážky technológií vrátane tých, ktoré vyvinula a otestovala spoločnosť Ford. Spolupracujúce strany zároveň predstavili poznatky z reálnych testov výskumného projektu, ktoré sa ukončili v decembri roku 2012.

Reálne testy projektu simTD sa konali v oblasti Frankfurtu a podieľalo sa na nich 500 testovacích vodičov v 120 vozidlách, vrátane 20 modelov Ford S-MAX. Testovací vodiči zaznamenali údaje z viac ako 41 000 hodín jázd a najazdili 1 600 000 km na verejných komunikáciách a uzavretej skúšobnej trati. Jedným z nasledujúcich hlavných bodov pokroku v oblasti bezpečnosti vozidiel je komunikácia medzi vozidlami a medzi vozidlom a infraštruktúrou,“ povedal Paul Mascarenas, technický riaditeľ a viceprezident oddelenia výskumu a inovácií spoločnosti Ford Motor Company. „Spoločnosť Ford je odhodlaná ďalej testovať technológie v reálnom prostredí tu aj v iných krajinách sveta a za cieľ si stanovila implementáciu v dohľadnej budúcnosti.

Spoločnosť Ford použila špeciálne vybavené modely Ford S-MAX, ktoré pomáhali testovať potenciál komunikácie medzi vozidlami a medzi vozidlom a infraštruktúrou. Súčasťou testovania boli aj skúšky systému výstrahy pred prekážkami Obstacle Warning, ktorý upozorní vodiča na prítomnosť, polohu a typ potenciálne nebezpečných objektov na ceste, a asistenta dopravných značiek Traffic Sign Assistant, ktorý je neustále pripojený k strediskám riadenia dopravy a poskytuje aktuálne informácie. Vývoj, testovanie a analýzu údajov pri vývoji systému Elektronického brzdového svetla viedli konštruktéri Európskeho výskumného strediska Ford v nemeckom Aachene.

Medzi ďalšie technológie, ktoré boli súčasťou testov projektu simTD, patria: systém riadenia verejnej dopravy Public Traffic Management, ktorý na základe úplných informácií poskytuje presné dopravné prognózy. Patrí medzi ne identifikácia pravdepodobných dopravných scenárov a ich vplyv na mieste trasy v momente prítomnosti a nie v momente odchodu a prístup na internet vo vozidle, ktorý napríklad umožňuje vodičovi získať informácie o bezplatných parkovacích miestach alebo aktuálne obrázky z dopravných kamier a skontrolovať oblasti s rušnou premávkou.

Spoločnosť Ford sa ako globálny líder v oblasti komunikácie medzi vozidlami a medzi vozidlom a infraštruktúrou zapojila do reálnych prevádzkových testov DRIVE C2X, ktoré podporovala Európska komisia. V USA sa spoločnosť podieľala na projekte nasadenia modelu bezpečnostného pilota Safety Pilot Model Deployment. Ide o reálny test, na ktorom sa zúčastnilo viac než 2 800 vozidiel a spolupracovala na ňom aj michiganská univerzita v meste Ann Arbor. Zhromaždené výsledky z týchto programov podporujú cieľ spoločnosti Ford, ktorým je celosvetové zosúladenie noriem pre zasielanie správ a hardvéru, čo by umožnilo rýchlejšie, efektívnejšie a lacnejšie dodávky nových technológií.

Projekt simTD je spoločná iniciatíva popredných nemeckých automobilových výrobcov, dodávateľov komponentov, komunikačných spoločností, výskumných inštitúcií a orgánov verejnej správy. Projekt stál približne 53 miliónov eur, z čoho 30 miliónov eur predstavovala priama podpora projektu, ktorú poskytlo Federálne ministerstvo hospodárstva a technológií (BMWi) spolu s Federálnym ministerstvom školstva a výskumu (BMBF). Projekt ďalej podporili investície do infraštruktúry od Federálneho ministerstva dopravy, výstavby a rozvoja miest (BMVBS), a rovnako aj aktívna účasť zo strany štátu Hesensko. Konzorcia sa zúčastnili zástupcovia všetkých hlavných záujmových skupín, vrátane spoločností Audi, BMW, Daimler, Ford, Opel, Volkswagen, Bosch, Continental, Deutsche Telekom, operátori regionálnej infraštruktúry a nemecké výskumné inštitúcie (Technická univerzita Mníchov a Berlín, Univerzita v meste Würzburg, Fraunhofer Gesellschaft). Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke projektu.