Fotogaléria

Pomáhame Vysokým Tatrám

Zástupcovia spoločnosti Ford za účasti ministra životného prostredia Slovenskej republiky László Miklósa slávnostne odovzdali symbolický šek na sumu 50 000 amerických dolárov riaditeľovi Správy Tatranského národného parku Tomášovi Vančurovi. Finančné prostriedky pochádzajú z Environmentálneho fondu Ford Motor Company a budú použité na revitalizáciu prírody Tatier, ktorú vážne poškodila víchrica 19. novembra 2004. „Tatranský národný park je klenotom, ktorého poškodenie sa dotklo nielen Slovákov. Sme veľmi radi, že môžeme aj my prispieť svojou časťou k tomu, že škody sa podarí zmierniť a časom úplne odstrániť,“ povedal v tejto súvislosti László Szecsei, manažér predaja vozidiel European Direct Markets, Ford of Europe. Ekologická katastrofa vo Vysokých Tatrách zničila 12 000 hektárov tatranského lesa, zničené a vážne poškodené boli najmä vzácne a unikátne ekosystémy. Najväčším problémom revitalizácie Tatier preto nie je len znovuzalesnenie zničenej plochy, ale tiež zachovanie pôvodných druhov rastlín a unikátne prostredie národného parku Vysoké Tatry. Preto finančné prostriedky vo výške 50 000 amerických dolárov, ktoré poskytuje Ford Motor Company, budú použité na:

 

Zber semien s cieľom zachovania tatranského genofondu

Vysoké Tatry sú miestom výskytu viacerých unikátnych rastlín, ktorých porasty boli zničené víchricou. V nepoškodených častiach Tatranského národného parku sa bude realizovať zber semien vzácnych rastlín, ktoré budú vysadené na poškodené územia.

Organizovanie dobrovoľných skupín pracovníkov pre zalesňovanie

Pracovníkom Správy TANAPu sa hlásia skupiny dobrovoľníkov, ktorí bez nároku na odmenu chcú pomáhať pri zalesňovaní. Ide o zanietených ekológov s citom pre pôvodnú tatranskú prírodu. Budú financované náklady súvisiace s ich veľmi jednoduchým ubytovaním a najnutnejšou stravou.

Ochrana vysadených porastov pred škodcami čistou cestou

Polámané stromy sa stali zdrojom mnohých škodcov, ktoré sa môžu premnožiť a ohrozovať nové porasty. V Tatranskom národnom parku sa nesmie používať chemická ochrana porastov proti škodcom, preto bude financované použitie mechanického a biologického spôsobu ochrany porastov.

Záchrana mokradných ekosystémov

Unikátne mokrade Tatranského národného parku sú vážne poškodené popadanými stromami, ale najvážnejšie poškodenie ich postihne v prípade, že drevo bude odstránené pomocou ťažkých lesných mechanizmov. Preto na odstránenie dreviny treba použiť omnoho nákladnejší spôsob, ktorý bude tiež financovaný z príspevku spoločnosti Ford Motor Company.