FLOTILOVÍ ZÁKAZNÍCI

Ste podnikateľ, predstaviteľ obchodnej spoločnosti či riadite vozový park Vašej firmy? Naša politika vzťahov s obchodnými spoločnosťami a flotilovými zákazníkmi Vás presvedčí, že spolupráca so značkou Ford je pre Vás výhodnejšia. Kontaktujte naše oddelenie starostlivosti o flotilových a business zákazníkov.

Telefonický kontakt: +421 905 363 477
E-mailový kontakt: fleet@summit.sk